Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Carbon Footprint

In 2012 is de carbon footprint 2011 berekend van zowel Jumbo als C1000. C1000 heeft dit in 2010 ook al laten doen. In deze berekening is gekeken naar alle activiteiten waarbij wij zelf CO2 uitstoten en de uitstoot als gevolg van productie van ingekochte electriciteit. De totale gemeten CO2-emissie van Jumbo bedroeg in 2012 99 kiloton. C1000 heeft afgelopen jaar 214 kiloton uitgestoten. Omgerekend naar de emissie per m2 verkoopvloeroppervlak (VVO) van onze winkels komt Jumbo op 490 kg per m2 en C1000 op 475 kg per m2. Het verschil in absolute CO2-emissie tussen Jumbo en C1000 is het gevolg van een verschil in scope: van de Jumbo ondernemers zijn geen energiegegevens beschikbaar, van die van C1000 wel. De Jumbo CO2-emissie per m2 VVO is echter wel representatief voor het gehele winkelbestand, aangezien meer dan 50% van alle Jumbo winkels onderdeel is van de berekende carbon footprint.