Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Lean and Green

Jumbo heeft in 2012 de Lean and Green Star behaald. Dit is het vervolg op de Lean and Green Award. We ontvingen deze Star omdat we binnen de gestelde tijd van 5 jaar meer dan 20% minder CO2 hebben uitgestoten. Zelf hadden we een nog iets ambitieuzere langetermijndoelstelling  een CO2 reductie van 50% in 2020 ten opzichte van 2007. Daar liepen we in 2012 iets op achter.