Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Reductie van afval

Het is ons gelukt de hoeveelheid afval per m2 BVO van vrijwel al onze afvalstromen terug te brengen: van 0,12 ton per m2 in 2011 naar 0,10 ton per m2 in 2012. Deze reductie is gerealiseerd door het afvalbeheer van onze winkels te verbeteren en de winkelvoorraad te optimalisen. Voor dat laatste hebben medewerkers een training gevolgd. Dit heeft geresulteerd in minder weggegooide over de datum producten. Van C1000 zijn op dit moment alleen gegevens beschikbaar van de filialen. Deze cijfers zijn niet representatief voor heel C1000 en daarom niet opgenomen in deze rapportage.