Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Toename overvallen

Terwijl in andere branches juist een daling zichtbaar is, nam het aantal overvallen bij Jumbo toe in 2012  15 overvallen in 2012 tegenover 7 overvallen in 2011. Deels wordt de groei veroorzaakt door de groei van het aantal winkels. Jumbo heeft goede afspraken met een bureau dat slachtofferhulp levert, want een overval kan een zeer traumatiserende ervaring zijn. Deze ondersteuning wordt altijd aangeboden aan medewerkers die met een veiligheidsincident te maken krijgen. Daarnaast zien we steeds meer agressie aan de kassa. Mensen uiten bedreigingen en beledigingen sneller dan voorheen. We doen wat we kunnen om hiermee om te gaan, bijvoorbeeld door onze medewerkers te trainen in het omgaan met agressie. Goed nieuws is dat het aantal inbraken sterk is gedaald (van 42 in 2011 naar 9 in 2012). Dit is te danken aan de technische beveiligingsmaatregelen die bij de verbouw en nieuwbouw van winkels zijn aangebracht.