Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Langdurig verzuim

Ondanks diverse maatregelen heeft de integratie helaas geleid tot een minder structurele nadruk op het terugdringen van (langdurig) verzuim. Dit is terug te zien in een stijging van ons verzuimpercentage van 2,3% in 2011 naar 2,7% in 2012. De in deze rapportage gebruikte verzuimindicator (op basis van het gemiddeld aantal zieken per kalenderdag) vervangt de in de MVO-rapportage 2011 toegepaste indicator (op basis van de meldingsfrequentie per medewerker). De verzuimgegevens van C1000 kunnen vanwege het grote aandeel zelfstandige ondernemers (goed voor 90% van het personeelsbestand) niet worden gerapporteerd.