Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Overleg met stakeholders

We voerden in 2012 regelmatig overleg met diverse maatschappelijke organisaties op thema-niveau, vaak over lopende zaken. Zo is ter voorbereiding op ons nieuwe visbeleid meerdere malen gesproken met Stichting De Noordzee en Greenpeace. Bij jumbo staat de klant centraal, andere belangrijke stakeholders zijn medewerkers, ondernemers, leveranciers, maatschappelijke organisaties, kennis instanties en overheden. Dialoog met stakeholders vindt door de hele organisatie plaats. Denk bijvoorbeeld aan winkelmedewerkers met klanten op de winkelvloer en comercianten met leveranciers. De afdeling MVO is eerste aanspreekpunt voor maatschappelijke aangelegenheden en zorgt dat kennis en vragen van stakeholders op de juiste plaatsen in de organisatie terecht komt. Daarnaast speelt de afdeling MVO een belangrijke rol in inventarisatie en selectie van stakeholders waar we proactief de dialoog mee aangaan.