Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Beter gebruik van energie   

We zijn druk bezig met het opzetten van een energiemanagementsysteem (EnMS) voor de gehele nieuwe Jumbo organisatie. Om een blijvende energie-efficiencyverbetering te realiseren is een structurele vorm van energiemanagement onmisbaar. Het systeem bevat procedures, documenten en registraties. De procedures geven aan op welke manier bepaalde werkzaamheden het best verricht kunnen worden en geven de gebruikers antwoord op de vraag “Wat moet ik nu doen en hoe?” Jumbo volgt in haar energiebeleid de wettelijke eisen conform Wet Milieubeheer/Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, afspraken in brancheverband CBL (klimaatplan), afspraken met de gemeenten van Nederland (convenant Energiebesparing bij supermarkten) en doelen in het kader van het programma Lean & Green voor het logistieke onderdeel van ons bedrijf. Veel maatregelen die worden genomen hebben betrekking op het verminderen van het elektriciteitsgebruik van de winkels. Dit is veruit het grootste deel van het totale energieverbruik van Jumbo.