Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Zuiniger transport

We werken continu aan het optimaliseren van ons transportnetwerk. Onze doelstelling is de CO2-uitstoot per getransporteerde rolcontainer in 2020 met vijftig procent te reduceren ten opzichte van 2007. Daarnaast zorgen we dat onze kilometers zo schoon mogelijk worden gemaakt. Samen maken chauffeurs voor Jumbo en C1000 zo’n zevenduizend ritten per week. Om duurzamer te werken is het van belang om producten met zo min mogelijk ritten en zo min mogelijk kilometers per rit te vervoeren. Om onze doelstellingen te bereiken overleggen we regelmatig met de overheid. Ook maken we zowel onze transporteurs (goed voor zestig procent van onze transportkilometers) als onze eigen chauffeurs bewust van hun eigen invloed. We hebben met onze transporteurs contractueel vastgelegd dat ze met wagens rijden die maximaal zeven jaar oud zijn en voldoen aan de laatste emissienormen. Dit is ook de norm voor ons eigen wagenpark. We proberen daarnaast regelmatig innovaties in ons wagenpark uit. Dit kan voor onze eigen voertuigen, maar we staan ook open voor innovaties bij voertuigen van derden.