Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Ontwikkelingen in de organisatie in 2012

In 2012 hebben we veel aandacht besteed aan de inrichting van de nieuwe, gecombineerde organisatie die ontstaat door het integreren van Jumbo en C1000. We hebben daarbij het beste van twee organisaties samengebracht. Hierover hebben we uitvoerig overleg gevoerd met alle betrokken partijen. Met de integratie van Super de Boer in 2011 en de integratie van C1000 in het afgelopen jaar doen we een groot beroep op de flexibiliteit en de inzet van onze medewerkers. We proberen onze medewerkers continu op de hoogte te houden van de redenen voor eventuele organisatorische wijzigingen. Daarnaast maken we het voor medewerkers die (tijdelijk) van standplaats moeten wijzigen mogelijk om gedeeltelijk thuis of op een andere locatie te werken.