Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Managementverklaring 2011

Als snel groeiend familiebedrijf voelen we ons verantwoordelijk voor de mensen om ons heen. Dat Jumbo één van de grootste supermarktketens van Nederland is geworden, brengt met zich mee dat we steeds meer maatschappelijke impact hebben. Ook kunnen we meer invloed uitoefenen op verschillende processen. Dit geldt zeker nu we eind 2011 C1000 hebben overgenomen.

Maatschappelijke betrokkenheid zit in de genen van onze onderneming. In 2011 hebben we weer flinke stappen gezet om invulling te geven aan onze visie en strategie op dat vlak. We focussen daarin op vier pijlers: energie, gezondheid, dierenwelzijn en mensen. Hierbinnen hebben we nog verschillende aandachtsgebieden, al dan niet ingegeven door de actualiteit. Bovendien luisteren we goed naar wat speelt in de samenleving. Het instellen van een Raad van Kinderen is hiervan een verfrissend voorbeeld.

Een maatschappelijk vraagstuk waar we bij betrokken zijn, is voedselverspilling. Naast logistieke operatie kun je als supermarkt een rol spelen door te kijken naar portiegrootte, maar ook door kook- en bewaartips te geven. Ook zijn we een samenwerking met de voedselbank aangegaan. Samen kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat producten zo goed mogelijk worden gebruikt. Deze samenwerking krijgt in 2012 zijn beslag.

We willen een bijdrage leveren aan de strijd tegen vetzucht en de daarmee samenhangende ziektes. Een steeds groter wordend probleem, ook bij opgroeiende kinderen. Als supermarkt doen we dat onder andere door te zorgen voor een groeiend aanbod gezonde producten met minder toevoegingen en gezondere vetten. Daarnaast geven we voorlichting over gezond eten in ons eigen Jumbo Magazine. We stimuleren bewegen en sporten bij onze eigen medewerkers.

Ons huismerk wordt steeds belangrijker. Omdat we veel invloed hebben op de ontwikkeling van deze producten, kunnen we de lat extra hoog leggen. We hebben in 2011 een meerjarenstrategie voor het Jumbo Huismerk ontwikkeld. Deze wordt in 2012 uitgerold. Onderdeel daarvan is dat we ons inzetten voor het duurzamer maken van het huismerk. Dat betreft de hele keten, van ingrediënt tot leverancier en van verpakking tot transport. Met als doel dat alle Jumbo Huismerk producten in 2015 duurzamer zijn.

Verder hebben we in 2011 belangrijke stappen gezet op het gebied van dierenwelzijn. De omzet van Jumbo Bewust groeide fors. We hebben ook flink wat energie bespaard. Bij de ombouw van 84 Super de Boer winkels naar Jumbo, hebben we bewust ingezet op energiebesparing bij de aanschaf van apparatuur en de inrichting van de winkels.

We hebben in 2011 gekozen voor meer pro-actief contact met onze stakeholders, zoals verschillende Non-governementele organisaties (NGO’s). We zijn ervan overtuigd dat we zo samen nog meer kunnen bereiken op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame keuzes en oplossingen hebben vaak economische voordelen - ook voor onze klanten. Als we bijvoorbeeld minder energie verbruiken, is dat niet alleen goed voor het milieu, maar het leidt ook tot kostenbesparingen. Dit vertalen we bij Jumbo weer door in de prijzen. Zo sluit duurzaamheid heel goed aan op onze unieke Jumbo formule met de laagste prijs garantie.

Als verantwoordelijke voor het MVO-beleid van Jumbo, vind ik duurzaamheid een must voor iedere organisatie die op lange en korte termijn zijn ambities wil waarmaken. Ook voor Jumbo is dat essentieel als we op een gezonde manier willen blijven groeien. Ik ben trots dat we in 2011 op dit gebied weer een aantal belangrijke stappen vooruit hebben gezet. Het is een inspirerend proces en we gaan hier serieus en enthousiast mee verder in de toekomst.

Colette Cloosterman-van Eerd
Directeur Marketing en Formule