Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Speerpunten 2011

Uitgangspunten bij het vaststellen van de speerpunten van ons MVO-beleid zijn het belang en de relevantie voor de bedrijfsvoering, onze klanten, andere stakeholders en de branche. Daarnaast speelt een rol in hoeverre we met ons beleid en handelen effect en invloed kunnen hebben op deze thema’s. Onze vier MVO-pijlers zijn: energie, gezondheid, dierenwelzijn en mensen.

Zo kunnen we als supermarktketen bijvoorbeeld een aanzienlijke bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Tegelijkertijd levert dit besparingskansen op. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in lagere prijzen. Bij de aankoop van vlees, vis en eieren staat het dierenwelzijn voorop. Bijkomend voordeel is dat deze producten ook lekker én gezond zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten. We willen immers graag bijdragen aan de gezondheid van onze klanten. Daarom streven we naar het geven van goede en eerlijke informatie over producten.

Jumbo gaat respectvol om met mensen binnen en buiten ons bedrijf. Dat geldt voor al onze activiteiten. Ook voor de manier waarop we de komende jaren de integratie van C1000 met Jumbo gaan realiseren.

In 2012 gaan we de MVO-strategie van Jumbo afstemmen met de opgebouwde kennis van C1000 op dit gebied. We kiezen uit de sterkste elementen van beide organisaties. Zo kunnen we nog meer vooruitgang boeken in het verduurzamen van ons assortiment.