Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Energie 2011

We willen in 2020 20% energie besparen in de winkels. Hierover hebben we in 2010 concrete afspraken gemaakt. De energie die we verbruiken moet voor minimaal 20% afkomstig zijn van duurzame bronnen. Verder gaan we de CO2 uitstoot halveren van ons transport tussen distributiecentra en winkels. In 2020 moet dit bereikt zijn. Hiermee gaat Jumbo verder dan de doelstellingen van de branche. In dat kader doen we mee met het Lean and Green Project voor de logistieke sector.

Verder gaan we in 2012 energiescans uitvoeren in onze distributiecentra en op het hoofdkantoor. Hiervoor hebben we in 2011 voorbereidingen getroffen. Op basis van deze scans gaan we de doelen aanscherpen voor energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot voor deze gebouwen.