Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Stakeholders 2011

Wij zijn als supermarktketen aanspreekpunt voor verschillende stakeholders. Samen met onze ketenpartners en NGO’s verkennen we een duurzamere toekomst en hoe we dat het beste kunnen realiseren. Vragen van consumenten worden afgehandeld door de afdeling Consumentenservice. Overige vragen worden via de afdeling Corporate Communicatie naar de juiste personen geleid. We nodigen regelmatig stakeholders uit voor een persoonlijk gesprek.
In 2011 zijn we begonnen met een pro-actieve benadering van onze stakeholders. We denken dat dit een meer effectieve manier van overleg is, dan alleen te reageren op vragen en initiatieven. Zo spraken we met Greenpeace en Marine 
Stewardship Council (MSC) over het visbeleid van Jumbo. Met het Initiatief Duurzame Handel (IDH) hebben we overlegd over ons standpunt ten aanzien van soja. Het duurzamer maken van onze internationale keten van groenten en fruit kwam daarbij eveneens aan de orde.
We willen de open dialoog met onze stakeholders verder vorm­geven. Een bijzonder initiatief is de inzet van een Raad van Kinderen. Deze raad, die bestaat uit kinderen van elf en twaalf jaar, gaat twee keer per jaar het gesprek aan met de directie van Jumbo. Kinderen en jongeren stellen onbevangen vragen en bedenken verrassende oplossingen. Wij werken in dit project samen met de Missing Chapter Foundation, een initiatief van Laurentien van Oranje. Begin 2012 heeft de eerste dialoogsessie plaatsgevonden.