Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Afdekking vries-en koelmeubels

Jumbo heeft in 2011 in het merendeel van de winkels vriesmeubels voorzien van dagafdekking. Voor de eigen winkels hebben we het geplande percentage van 40% niet helemaal gehaald. Dit komt vooral omdat we prioriteit hebben gegeven aan de ondernemers. Overigens hebben die ook vrijwel allemaal het pakket energiebesparingsmaatregelen inclusief dagafdekkingen toegepast. In het eerste kwartaal van 2012 gaan we een inhaalslag maken. We gaan ervoor dat eind 2012 alle vriesmeubelen een dagafdekking hebben en 60% van de wandkoelmeubels. We rapporteren ieder jaar over de voortgang van de uitvoering van energiebesparende maatregelen aan de Milieudienst IJmond. Deze organisatie houdt de vinger aan de pols van het convenant dat we hebben getekend. Met de huidige maatregelen lopen we iets voor op het convenant – als we uitgaan van het totaal aantal Jumbo vestigingen (zowel eigen winkels als de ondernemers).