Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Gezondheidsmanagement

Eind 2011 hebben we een belangrijke stap gezet op het gebied van gezondheidsmanagement. We hebben een overeenkomst gesloten met één arbodienst die in het hele land actief is. Daardoor kunnen leidinggevenden nog beter worden ondersteund om uitval bij medewerkers te voorkomen. Evenals bij de begeleiding van hun medewerkers bij herstel en re-integratie.
In 2011 hadden Jumbo en Super de Boer (exclusief ondernemers) samen op een aantal van 20.467 medewerkers een meldingsfrequentie van 0,46 per medewerker (deze frequentie houdt in dat een medewerker binnen 12 maanden meer dan drie keer ziek geweest is). Mensen, die zich ziek gemeld hebben, waren gemiddeld 17 dagen ziek. De belangrijkste oorzaak was griep (37%).
Om het arbotraject nog effectiever te maken, gaan we vanaf 2012 werken met een zogenaamde ‘providerboog’. Hierin zijn vaste aanbieders op het vlak van bijvoorbeeld fysiotherapie, maatschappelijk werk en traumatische hulp vertegenwoordigd.