Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Verduurzamen keten

We maken ons, waar mogelijk, sterk voor het duurzamer maken van de keten. In 2011 zijn we gestart met samenwerking met het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Deze groep helpt internationale handelsketens te verduurzamen. Zij bouwen resultaatgerichte coalities van bedrijven, NGO’s, overheden en andere partners. Het doel is het wereldwijd bestrijden van armoede, bescherming van het milieu en duurzame handel tot norm te maken. Eind 2011 zijn we benaderd om mee te doen aan een nieuw keteninitiatief rondom het verduurzamen van AGF uit Latijns Amerika, Afrika en Azië. We staan hier in principe positief tegenover. In 2012 gaan we dit initiatief verder verkennen.