Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Bestuur 2011

Als familiebedrijf hechten we principieel aan een goed ondernemingsbestuur. Wij laten ons daarbij niet alleen leiden door de belangen van de aandeelhouders, maar van alle stakeholders, zoals onze klanten, medewerkers en de ondernemers waarmee we intensief samenwerken.

We zijn een open bedrijf en hebben niets te verbergen. Ook de integratie van Super de Boer heeft op een heel transparante manier plaatsgevonden. Uitgangspunt is steeds geweest om in het integratieproces alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over voor hen relevante zaken. Eenzelfde benadering zal worden gekozen bij de integratie van C1000 in de komende jaren.

Ons uitgangspunt hierbij is dat we de Corporate Governance code zoals opgesteld door de commissie Tabaksblatt zo veel mogelijk toepassen. Naast een duidelijke inrichting van de verantwoordelijkheden van aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Directie, hoort hierbij ook een duidelijke verslaglegging naar alle stakeholders.