Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Reikwijdte van het verslag 2011

Dit MVO-verslag hebben we gebaseerd op de richtlijnen voor duurzame verslaglegging van het Global Reporting Initiative. Op basis van de beschikbare gegevens zijn wij zo compleet mogelijk geweest. De inhoud van het verslag is gebaseerd op de vier pijlers van Jumbo: energie, dierenwelzijn, gezondheid en mensen. Deze thema’s zijn vastgesteld op basis van de relevantie voor de bedrijfsvoering, voor onze stakeholders en de branche en op basis van de impact en de invloed die Jumbo op die thema’s heeft en kan hebben. Binnen iedere pijler zijn de activiteiten op de voor 2011 meest relevante subthema’s toegelicht en wordt een doorkijk gegeven naar de subthema’s voor 2012.

Het verslag hebben we geschreven voor al onze stakeholders en specifiek voor onze medewerkers, onze klanten, NGO’s, consumenten, supermarktondernemers en onze leveranciers. De reikwijdte van het verslag omvat de volledige Jumbo Groep Holding B.V., waaronder de eigen Jumbo en Super de Boer supermarkten, de hoofdkantoren, de distributiecentra en de slagerij in Beilen.

Bij het verzamelen van informatie bleek dat het niet altijd mogelijk is een scheiding te maken tussen eigen winkels en zelfstandig ondernemers (vooral als het producten betreft). Daar waar cijfers ook gegevens van de zelfstandig ondernemers omvatten, wordt dit apart vermeld.

De basis van de in dit verslag genoemde bedragen en getallen vormt het financiële boekjaar 2011. Het boekjaar van Jumbo Groep Holding B.V. omvat een periode van 52 of 53 weken en eindigt op zondag die het dichtst bij 31 december van het betreffende jaar ligt. Het boekjaar van 2011 bestond uit 52 weken en eindigde op 1 januari 2012. Het vergelijkende boekjaar 2010 bestond uit 52 weken en eindigde op 2 januari 2011.

Het verslag is tot stand gekomen met betrokkenheid van de verantwoordelijken van de verschillende afdelingen.

Als basis voor het verslag is gebruik gemaakt van de People, Planet en Profit indicatoren uit het Global Reporting Initiative in combinatie met de pijlers uit de duurzaamheidsstrategie van Jumbo.