Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Waar we op sturen

Eisen aan arbeidsomstandigheden en andere MVO voorwaarden zijn vastgelegd en gedeeld met alle Huismerk leveranciers. Deze eisen worden geborgd met certificering. We werken samen met leveranciers om de arbeids- en leefomstandigheden te verbeteren in die landen waar dat vaak nog niet goed is geregeld (BSCI risico landen). Dit laten we controleren door internationaal erkende instanties als BSCI, Fairtrade, Rainforest Alliance enzovoorts. Dat gebeurt met behulp van audits. 

Verder dragen we bij aan het verbeteren van dierenwelzijn. Denk hierbij aan meer ruimte en beweging voor dieren. Ook werken we mee aan het verminderen van negatieve gevolgen voor het milieu door de veeteelt. Afspraken daarover met de verschillende vlees sectoren borgen we in nieuwe criteria en controle op naleving daarvan. 

We maken ons sterk voor het tegengaan van ontbossing en overbevissing in gebieden waar grote grondstoffenstromen vandaan komen. Zeker als het gebieden betreft waar sprake is van belangrijke natuurrijkdom. Dat doen we door te werken met certificering zoals FSC, ASC, MSC, RTRS, RSPO en in sommige gevallen met Rainforest Alliance.