Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Doelstellingen verduurzamen grondstoffen, productie en inkoop

Download XLS

Onderwerp

Doelstellingen voor 2013

Status

Doelstellingen voor 2014 of later

    

Vlees

We gaan samen met de gehele varkensvleessector aan de slag om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de nieuwe criteria voor duurzamer varkensvlees.

Gerealiseerd

Eind 2014 voldoet al het mainstream varkensvlees aan de nieuwe criteria voor duurzamer varkensvlees.

Vlees

Met de gehele vleeskuikensector gaan we ervoor zorgen dat aan de nieuwe criteria voor duurzamer kippenvlees wordt voldaan.

Deels gerealiseerd

In de periode van 2014 tot 2017 zullen we stapsgewijs over gaan naar een langzamer groeiend kippenras, meer leefruimte en aandacht voor dierenwelzijn.

Vlees

  

In 2014 werken we het beleid verduurzaming verse dierlijke producten verder uit. We gaan de balans tussen mens-dier-milieu per verse productgroep vastleggen. Dit doen we aan de hand van criteria en corresponderende borging. Deze aanpak hanteren we ook voor de kleine diergroepen en zuivel.

Vlees

  

In 2015 gaan we het beleid voor verse dierlijke producten doorvertalen naar corresponderende productgroepen binnen vleeswaren, conserven en diepvries.

Vis

We gaan het visbeleid voor de middellange termijn (2013-2017) vaststellen.

Gerealiseerd

Alle vis in ons volledige assortiment groen op de Goede Viswijzer of MSC of ASC gecertificeerd in 2017

Vleesvervangers

  

Introduceren en promoten van nieuwe soorten vleesvervangers in 2014

Zuivel

We willen het assortiment weidemelkproducten uitbreiden naar zestien producten.

Gerealiseerd

In 2014 zullen we de criteria op mens, dier en milieu voor duurzame zuivel aanscherpen.

Zuivel

We gaan de verkoop van Wapenaer Noord-Hollandse kaas, gemaakt van weidemelk, stimuleren.

Gerealiseerd

 

Zuivel

Het assortiment verse huismerkzuivel wordt uitgebreid met andere van weidemelk gemaakte producten.

Gerealiseerd

 

Zuivel

We zetten ons in voor een groter en completer assortiment biologische zuivel.

Gerealiseerd

In 2014 zullen we biologische Huismerk zuivel introduceren en daarmee het omzetaandeel van biologische verse zuivel laten toenemen.

Eieren

We streven ernaar het aandeel van de door ons verkochte eieren dat vrije uitloop of biologisch is te vergroten.

Gerealiseerd

In 2014 zullen we het omzetaandeel van vrije uitloop en biologische eieren verder vergroten.

Eieren

In 2013 gaan we het aantal artikelen met vrije-uitloopeieren onder het huismerk uitbreiden. Ook gaan we bij acties (bijvoorbeeld met Pasen) biologische en vrije uitloopeieren prominenter in beeld brengen.

Gerealiseerd

 

AGF

De resultaten van een pilot op onder andere reductie van waswater voor gesneden groenten zullen we doorvertalen naar andere AGF-productketens, zowel van Jumbo als C1000.

Deels gerealiseerd

In 2014 zullen we minimaal twee projecten opstarten die arbeidsomstandigheden verbeteren of milieu impact verminderen in onze Huismerk productketens. Focus zal liggen op erkende misstanden in BSCI risico landen die nu nog niet geadresseerd worden.

AGF

Per 1 januari 2014 is dertig procent van alle AGF-producten uit risicolanden (zoals gespecificeerd door BSCI) gecertificeerd duurzaam.

Gerealiseerd

In 2014 zullen we het omzetaandeel van gecertificeerd duurzame AGF-producten uit hoog risicolanden (volgens BSCI) verder vergroten.

Overige grondstoffen

We werken toe naar een RSPO Greenpalm-certificering voor alle palmolie die in onze huismerken is verwerkt.

Gerealiseerd

Ook in 2014 kopen we voor alle palmolie verwerkt in de Huismerkproducten van Jumbo en C1000 Greenpalm certificaten.

Overige grondstoffen

  

In 2014 worden we lid van de Round Table on Responsible Soy (RTRS).

Overige grondstoffen

  

In 2015 is alle soja verwerkt in onze Huismerkproducten RTRS gecertificeerd.

Overige grondstoffen

  

In 2015 is alle soja gebruikt als voeding in de keten van ons vers vlees, eieren en Huismerk zuivel RTRS gecertificeerd.

Keten inzicht

We willen dat het leveranciermanagementsysteem eind 2013 objectieve bewijsmiddelen beschikbaar heeft voor social compliance van de leveranciers van onze huismerkproducten. Het gaat in eerste instantie om producten die geproduceerd worden in landen die door BSCI aangeduid zijn als landen met een hoog risico.

Deels gerealiseerd

Eind 2014 hebben we in ons leveranciermanagementsysteem objectieve bewijsmiddelen beschikbaar voor social compliance van alle leveranciers van onze Huismerkproducten die produceren in landen die voor één van deze onderwerpen aangeduid zijn als hoog risico.

Keten inzicht

  

Eind 2014 hebben we in ons leveranciersmanagementsysteem de module dierenwelzijn ontwikkeld. Eind 2015 hebben we daarin voor dierenwelzijn in de keten van al onze Huismerkleveranciers objectieve bewijsmiddelen beschikbaar.

Duurzaam inkopen

Omdat we ons Jumbo huismerk-assortiment nog duurzamer willen maken, gaan we objectieve prestatie-indicatoren opstellen.

Gerealiseerd

In 2014 krijgen alle Jumbo inkopers een training over duurzaam inkopen. Ook zullen we de gedragscode eerlijke handelspraktijken ondertekenen.