Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Visbeleid voor de middellange termijn (2013-2017)

Nu het visbeleid voor de middellange termijn vastligt, gaan we samen met stichting de Noordzee ons hele visassortiment doorlichten. Met de resultaten gaan we samen met onze leveranciers aan de slag. 

In 2017 willen we alleen nog duurzame vis op onze schappen. De basis is dat vis groen moet zijn op de Goede Viswijzer of MSC of ASC of equivalent gecertificeerd. Verder geven we, waar mogelijk, voorkeur aan vangstgebieden met gezonde populaties. Ook sluiten we stapsgewijs vangstmethodes uit die de meest belastende/ongewenste bijvangst opleveren. Rode vissoorten willen we sowieso nooit in ons assortiment, desondanks kwam stichting de Noordzee bij de eerste check van ons assortiment er een paar tegen. We hebben ze inmiddels uit het assortiment gehaald. Daarmee is weer eens bewezen hoe belangrijk samenwerking met een expert als Stichting de Noordzee is. 

Het eerst hebben we ons verse en diepvries assortiment aangepakt. De grootste uitdaging voor de komende jaren wordt het verduurzamen van alle verwerkte vis. Binnen verse vis is het omzet aandeel van ASC gecertificeerde vis met 33% gestegen, het omzet aandeel MSC gecertificeerde vis is 12% gedaald van 32% naar 28%. Dit kwam vooral doordat de omzet van mosselen en haring minder was dan in voorgaande jaren.