Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Gericht samenwerken aan betere arbeidsomstandigheden

We zijn in 2013 een stap verder gegaan in onze inzet voor goede arbeidsomstandigheden bij de productie van onze Huismerkproducten. We hanteren daarbij onder andere de conventies van de International Labour Organization (ILO). In onze MVO en kwaliteitsvoorwaarden eisen we al langer dat leveranciers zich hieraan moeten houden. In 2013 zijn we echter begonnen met het verzamelen van objectief bewijs dat er daadwerkelijk sprake is van goede arbeidsomstandigheden bij de productie. Het gaat hier specifiek om landen waar we van weten dat er vaker misstanden voorkomen. Deze landen worden door BSCI aangeduid als Hoog Risico landen. We verzamelen en controleren die informatie via ons leveranciers management systeem. Veel van onze leveranciers uit die landen scoren al goed. Voor de leveranciers waar dat nog niet zo is vragen we een re-audit. In sommige gevallen bereiden we hen voor op een eerste audit. Daarbij helpen we ook bij de keuze voor een audit/certificerings systemen dat door ons wordt erkend. Zo proberen we binnen een jaar op een goede voldoende uit te komen. Om ook daarna verbetering te stimuleren controleren we op verdere implementatie van het bij de eerste audit opgestelde verbeterplan. Bij een beperkt aantal leveranciers wordt geen of te weinig medewerking verleend. Deze leveranciers riskeren Jumbo als klant te gaan verliezen.