Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Aanpak verduurzaming verse dierlijke producten

In 2014 werken we het beleid verduurzaming verse dierlijke producten verder uit. We gaan de balans tussen mens-dier-milieu per verse productgroep vastleggen. Dit doen we aan de hand van criteria en corresponderende borging. Deze aanpak hanteren we ook voor de kleine diergroepen en zuivel.