Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Waar we op sturen

We verminderen verbruik van gas en elektriciteit in onze winkels, op de distributiecentra en in de kantoren. Ook zijn we bezig het aandeel duurzame (deels zelf opgewekte) energie te vergroten. Daarnaast werken we met minder verpakkingsmateriaal en zoeken we naar wegen om dat materiaal te verduurzamen, te hergebruiken of recyclen. In ons transport werken we aan een hogere gemiddelde beladingsgraad, minder (lege) kilometers en minder verbruik per verreden kilometer en per getransporteerde rolcontainer. Zo verlagen we onze Carbon Footprint per vierkante meter verkoop vloeroppervlak (VVO).