Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Doelstellingen efficiënt energie en materiaal gebruik

Download XLS

Onderwerp

Doelstellingen voor 2013

Status

Doelstellingen voor 2014 of later

    

Duurzame energie

We gaan het gebruik van duurzame energie door Jumbo en C1000 ondernemers vergroten.

Gerealiseerd

In de periode van 2013 tot en met 2016 zullen de reductiemaatregelen en investeringen uit het Energie Efficiency Plan (EEP) geimplementeerd worden om in 2020 tot 50% CO2 reductie, 20% duurzame energie en 20% energie efficiency winst in winkels, distributiecentra en kantoren t.o.v. 2010 te komen.

Duurzame energie

In een vijftal winkels wordt WarmteKoudeOpslag (WKO) toegepast. Verder worden in diverse winkels zonnepanelen aangebracht.

Gerealiseerd

 

Energie

Er komt een nieuw Energie Efficiency Plan (EEP) voor de Jumbo Holding voor de periode 2013-2016. Hierin staat welke reductiedoelstellingen we willen bereiken met welke maatregelen in de tijd. Het energiemanagementsysteem wordt geimplementeerd in een groot aantal winkels om voortgang van dit plan te managen.

Gerealiseerd

 

Energie

Alle winkels die deelnemen aan het collectieve energiecontract worden vanaf 2013 aangesloten op het energiemonitoringsysteem.

Gerealiseerd

 

Energie

Het energieverbruik van de Jumbo distributiecentra en het hoofdkantoor wordt teruggedrongen door warmte werende/isolerende maatregelen, optimalisatie van verlichting, introductie van energiezuinige lichtbronnen en koelingen en training op energiebesparend gedrag.

Gerealiseerd

 

Energie

Nieuwe koelingen worden voorzien van zuinige LED-verlichting.

Gerealiseerd

 

CO2

CO2-koeling wordt vanaf 2013 de standaard voor nieuwe koelingen om de emissie van standaard koelmiddellen terug te dringen.

Gerealiseerd

 

CO2

We gaan een CO2-reductiedoel voor de gehele organisatie opstellen.

Gerealiseerd

 

Transport

We gaan het distributiedashboardsysteem actief inzetten zodat deze gebruikt kan worden voor evaluatie en bijsturen van het rijgedrag van chauffeurs.

Deels gerealiseerd

We gaan in 2014 voor de oudere vrachtwagens een distributiedashboardsysteem zoeken en inzetten voor evaluatie en bijsturen van het rijgedrag van chauffeurs.

Transport

We gaan onze foodmiles verminderen dankzij de verdere integratie en verduurzaming van de Jumbo en C1000 distributie netwerken.

Gerealiseerd

 

Transport

We vervangen 37 trucks door trucks met de Euro 6-norm.

Gerealiseerd

 

Transport

We gaan de mogelijkheden verkennen om de CO2, NOX, SOX en fijnstof uitstoot in de transportketen verder te verminderen.

Niet gerealiseerd

In 2014 gaan we de mogelijkheden verkennen om de CO2, NOX, SOX en fijnstof uitstoot in de transportketen verder te verminderen.

Transport

Door nieuwe en nauwere samenwerkingsverbanden aan te gaan met onze ketenpartners willen we het aantal lege kilometers nog verder terugdringen.

Gerealiseerd

In 2014 gaat Jumbo zich kwalificeren voor haar 2e Lean & Green star.

Afval

We gaan onze afvalnorm opnieuw analyseren. Aan de hand daarvan bekijken we of deze eventueel aangescherpt kan worden.

Deels gerealiseerd

In 2014 wordt de afvalstromen rapportage van winkels en Distributie centra aangescherpt.

Recycling

We gaan de inleverpunten voor oude lampen en lege batterijen in onze winkels duidelijker zichtbaar maken. Klanten kunnen daar nu ook al voor terecht in de winkels, maar zijn zich er nog niet voldoende van bewust.

Gerealiseerd

In 2014 zullen verpakkings retourstromen voor recycling worden geoptimaliseerd.

Recycling

Vanuit het hoofdkantoor gaan we meer ondersteuning geven aan Jumbo winkels voor de inzameling van frituurvet.

Gerealiseerd

 

Verpakking

Het verpakkingsmateriaal in de slagerij van Jumbo wordt verder verduurzaamd.

Gerealiseerd

 

Verpakking

  

In 2014 gaat de verpakking van onze Huismerk zuivelproducten over op FSC-gecertificeerd karton.