Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Nieuw Energy Efficiency plan 2013-2016 klaar

We hebben onze reductiedoelstellingen voor de Jumbo Holding voor de periode 2013-2016 vastgelegd in het nieuwe Energie Efficiency Plan (EEP). Om de voortgang van dit plan te managen, is een energiemanagementsysteem geïmplementeerd in een groot aantal winkels. In het plan zijn concrete reductie maatregelen door onze volledige bedrijfsvoering heen opgenomen. De komende jaren worden in navolging van het plan investeringen gedaan om onze doelstelling in 2020 te realiseren. 50% CO2 reductie, 20% duurzame energie en 20% energie efficiency t.o.v. 2010.