Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Beter inzicht in afval

Er is een nieuwe winkelnorm voor afval vastgesteld. De norm is een richtlijn voor winkels. Ook wordt er een duidelijker opsplitsing gemaakt tussen afvalstromen. Deze maatregelen zijn nodig om de afvalstromen gericht te gaan verminderen. We gaan al het afval toerekenen aan vierkante meters verkopend vloeroppervlak (m2 VVO). Papier en karton afval per m2 VVO lijkt sterk afgenomen. Maar op distributiecentrum Woerden is door het sterk toegenomen aantal transportbewegingen tijdelijk papier afval in containers opgeslagen. Daardoor is het niet in de afvalrapportage van de verwerkers meegenomen. Het overige afval is 7% gedaald per m2 VVO.