Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Doelstellingen goed werkgeverschap

Download XLS

Onderwerp

Doelstellingen voor 2013

Status

Doelstellingen voor 2014

    

Veiligheid

We organiseren we in het kader van de Week van de Veiligheid congressen met het thema agressie en geweld voor zowel Jumbo als C1000.

Gerealiseerd

 

Veiligheid

Winkels worden wekelijks of zelfs dagelijks op de hoogte gehouden over veiligheidsrisico’s, zoals rondtrekkende bendes.

Gerealiseerd

 

Veiligheid

De incidentenregistratie van Jumbo en C1000 worden in 2013 samengevoegd.

Deels gerealiseerd

 

Inzetbaarheid

We gaan beleid opstellen met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Niet gerealiseerd

We gaan in 2014 beginnen met het opstellen van een levensfasebewust personeelsbeleid voor logistiek.

Gezondheid

De “Preventie en Herstel”-toolkit wordt verder uitgerold.

Niet gerealiseerd

 

Gezondheid

We zorgen voor een groter aandeel gezonde producten in het assortiment van onze bedrijfskantines.

Niet gerealiseerd

We zorgen in 2014 voor een groter aandeel gezonde producten in het assortiment van onze bedrijfskantines.

Gezondheid

We gaan het bewustzijn van onze medewerkers op het gebied van gezondheid en werk inventariseren en – indien nodig – proberen te vergroten.

Gerealiseerd

We gaan in 2014 van start met een interne campagne om medewerkers het belang en de mogelijkheden van gezonder eten en leven te laten zien.

Gezondheid

Bedrijfsinterne sportieve activiteiten worden verder gestimuleerd.

Gerealiseerd

Het programma met sportieve activiteiten voor het hele bedrijf wordt in 2014 verder uitgebreid. We nemen daartoe een nieuwe medewerker aan op de afdeling Sponsoring en evenementen.

Opleidingen

We gaan een pilot starten met "Het Nieuwe Werken” binnen onze organisatie.

Gerealiseerd

Jumbo brede Implementatie van "Het Nieuwe Werken" in 2014.

Opleidingen

De vernieuwing van het opleidingsaanbod binnen de Jumbo Academy wordt voortgezet.

Gerealiseerd

 

Opleidingen

Jumbo gaat bekijken welke onderdelen uit het opleidingsaanbod van C1000 gebruikt kunnen worden binnen de nieuwe Jumbo organisatie. Voor C1000 richten we ons op het goed beheren en onderhouden van het trainings- en opleidingsaanbod binnen de C1000 Ontwikkelingswinkel.

Gerealiseerd

In 2014 gaan we specifieke trainingen op het gebied van duurzaamheid en gezonder eten en leven aanbieden aan medewerkers en winkels. Dit doen we in de vorm van E-learning modules. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: ‘Meer dan lekker in de supermarkt’ en ‘Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken’.