Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Pilot nieuwe werken succesvol

De pilot met het 'Het Nieuwe Werken' heeft tot mooie resultaten geleid. We hebben gekeken naar de mogelijkheid thuis en op andere locaties te werken. Ook onderzochten we of meer flexibiliteit in werktijden mogelijk is. De bevindingen hebben ertoe geleid dat we het nieuwe werken voor iedereen in de organisatie mogelijk maken, binnen de gestelde kaders.