Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

41 winkels met Super Supermarkt keurmerk

In totaal hebben 40 Jumbo en C1000 franchisenemers het zogenoemde Super Supermarkt Keurmerk (SSK) behaald. Winkels kunnen zich opgeven voor een audit om het keurmerk te behalen. Het keurmerk wordt uitgereikt door het Vakcentrum. Bij de audit wordt gekeken naar de inzet van de winkel op het gebied van zeven thema’s die samenhangen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De thema's zijn: lokale betrokkenheid, onderscheidend extra duurzaam assortiment, stimulerend personeelsbeleid, zuinig met (groene) energie, afvalinzameling en reductie, veiligheid en gezondheid, bereikbaarheid en efficiënte buurtvriendelijke logistiek. Winkels kunnen zichzelf opgeven om zich te laten auditen om het keurmerk te behalen.