Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Over deze rapportage

Deze rapportage is geschreven voor al onze medewerkers, klanten, NGO’s, supermarktondernemers en leveranciers. De reikwijdte van de rapportage omvat de volledige Nederlandse Jumbo Groep Holding B.V., waaronder de Jumbo en C1000 filialen en winkels van zelfstandige ondernemers, onze hoofdkantoren, distributiecentra en de centrale Jumbo slagerij in Beilen.

We streven ernaar dat de inhoud van deze rapportage voor iedereen leesbaar en interessant is. Tegelijkertijd houden we ons aan de richtlijnen voor duurzame verslaglegging van het Global Reporting Initiative.

De thema's voor verduurzaming zijn de actuele prioriteiten binnen ons MVO beleid. Ze zijn vastgesteld op basis van de relevantie voor de bedrijfsvoering, onze klanten, de branche, medewerkers en overige stakeholders. Daarbij houden we tevens rekening met de impact en invloed die wij als organisatie op deze thema’s mogelijk kunnen hebben. Binnen ieder thema lichten we toe waarom het thema belangrijk is, wat we in 2013 gedaan hebben, hoe dat zich verhoudt tot onze doelstellingen en wat we nog gaan doen.

Op basis van de beschikbare gegevens zijn wij zo compleet mogelijk geweest. Nog niet alle gegevens van zelfstandige Jumbo ondernemers en C1000 winkels zijn op een eenduidige manier beschikbaar. Daar waar dit het geval is, wordt dat toegelicht. De basis van de in deze rapportage genoemde bedragen en getallen vormt het financiële boekjaar 2013, tenzij anders aangegeven. Het boekjaar 2013 van Jumbo Groep Holding B.V. bestond uit 52 weken en eindigde op 31 december 2013. Het vergelijkende boekjaar 2012 bestond eveneens uit 52 weken en eindigde op 31 januari 2012. De rapportage is tot stand gekomen met betrokkenheid van de verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen binnen de Jumbo en C1000 organisatie. De data in deze rapportage hebben betrekking op de prestaties van Jumbo en niet op de prestaties van andere partijen in onze waardeketen, tenzij anders vermeld. Deze MVO jaarrapportage is niet extern geverifieerd.