Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Vergelijken van jaarresultaten tijdens de ombouw van alle C1000 winkels

In de periode van 2012 tot medio 2015 worden alle C1000 winkels omgebouwd tot Jumbo. Daarmee verdubbelt het aantal Jumbo winkels in 3 jaar tijd. Om er voor te zorgen dat we toch de resultaten over de jaren heen kunnen vergelijken hebben we een aantal keuzes gemaakt. Carbon footprint, energie en afval rekenen we met terugwerkende kracht tot 2012 om naar de volledige organisatie. Het totaal aantal winkels, kantoren en distributie centra blijft over die periode namelijk redelijk constant. Deze waarden rapporteren we per vierkante meter Verkopend Vloeroppervlak.

Voor omzetaandelen binnen productgroepen als bijvoorbeeld vlees gaan we uit van de omzetaandelen binnen de Jumbo supermarkten. De omzetaandelen binnen productgroepen worden in sterke mate bepaald door de formule strategie en assortiment invulling. Het assortiment van Jumbo winkels is gemiddeld groter en binnen de C1000 formule spelen bijvoorbeeld promoties een veel grotere rol. De huidige C1000 winkels zullen dus na ombouw tot Jumbo winkel richting de Jumbo omzetaandelen binnen productgroepen bewegen. De inkoop van ons huismerk en de doelstellingen op verduurzaming daarvan zijn al geconsolideerd.