Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Betere informatie door kennismanagement systeem

Om beter inzicht te krijgen waar we op het gebied van duurzaamheid mee bezig zijn, hebben we een kennismanagementsysteem opgezet. Hierin leggen we vast wat we doen op MVO-gebied en wat er nog moet gebeuren. Er staat een helder overzicht in van onze stakeholders en de bestaande en te verwachten ontwikkelingen die relevant zijn voor ons als supermarktketen. De voor ons belangrijkste ontwikkelingen in 2013 lagen op het gebied van voedselvertrouwen, gezonde productsamenstelling, arbeidsomstandigheden in de keten, vermindering reststromen, antibiotica gebruik en dierenwelzijn.