Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Verslag Raad van Bestuur

De consumentenomzet onder de Jumbo formule steeg in 2014 met maar liefst € 986 miljoen tot € 4.823 miljoen, een toename van 26% ten opzichte van 2013. Deze omzetstijging is het gevolg van de groei van het aantal Jumbo winkels tot 499 (eind 2013: 391) en de bovengemiddelde omzetgroei in bestaande winkels. De autonome groei van Jumbo kwam met 3,5% ruim uit boven de marktgroei die vrijwel nul was (bron: GfK).

De consumentenomzet van de C1000 formule bedroeg in 2014 nog altijd € 1.993 miljoen, een daling van 38% ten opzichte van 2013 als gevolg van de geplande afname van het aantal C1000 winkels tot 124 (2013: 267). De autonome omzet van C1000 is uitgekomen op een index van circa 97 ten opzichte van 2013 en voor een formule in afbouw nog altijd tevredenstellend. De geconsolideerde omzet van Jumbo Groep Holding over 2014 bedroeg € 6.816 miljoen, goed voor een marktaandeel van circa 20%.

Einde verslagjaar telde Nederland 499 Jumbo winkels en nog 124 C1000 winkels. Vanaf de start van de integratie zijn inmiddels 197 C1000 winkels succesvol omgebouwd naar Jumbo en 95 van de 136 verkochte winkels aan Ahold en Coop geleverd. Het overgrote deel van de omgebouwde C1000 winkels realiseert de verwachte omzetten en kent gemiddeld een stijging ten opzichte van de oude C1000 omzet.

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) daalde in 2014 met € 12 miljoen naar € 253 miljoen. Deze daling is volledig het gevolg van de levering van verkochte winkels aan derden, met name Ahold en Coop. In totaal nam het winkelbestand in 2014 af van 658 naar 623 winkels.