Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

2014 in vogelvlucht

Voor Jumbo was 2014 een jaar waarin het aantal winkels verder groeide en een sterke omzetstijging is gerealiseerd. Ook zijn belangrijke stappen gezet bij de ontwikkeling van de formule en de integratie van C1000. Zo zijn de belangrijkste kenmerken van de Jumbo formule kracht bijgezet op basis van het meerjarenplan. Ook de aangescherpte commerciële strategie van Jumbo leverde tastbare resultaten op. Het neerzetten van de laagsteprijs-propositie in combinatie met sterke marketingthema’s trekt steeds meer klanten naar de winkels. Daarnaast heeft Jumbo haar belangrijkste strategische basis - de 7 Zekerheden - nog sterker verankerd door garanties te vereenvoudigen en uit te breiden waar nodig.

Strategische koers

In 2014 heeft Jumbo veel vooruitgang geboekt op het gebied van innovatie. De opening van de tweede Foodmarkt was hierbij een belangrijke mijlpaal. Deze grootse versmarkt met de laagste prijsgarantie in Amsterdam biedt klanten de ultieme beleving op het gebied van gezond, vers, lekker en goedkoop eten. De goede resultaten van Jumbo Foodmarkt in Breda en de positieve reacties over Foodmarkt Amsterdam zijn een goede basis voor de missie om door te groeien naar meer Foodmarkten in Nederland. De toepassing van succesvolle kenmerken van Jumbo Foodmarkt in reguliere winkels en pilots met de grotere Jumbo winkels (Jumbo Large) illustreren de reikwijdte en potentie van de Jumbo formule. Een tweede mijlpaal in 2014 was de introductie van het derde Jumbo format: de online winkel op www.jumbo.com.

Vanaf november 2014 hebben klanten via Jumbo.com toegang tot het grootste online supermarktassortiment van Nederland. De online bestellingen kunnen worden opgehaald bij één van de 28 Pick Up Points (einde 2014). Dit aantal zal in 2015 fors worden uitgebreid.

Dat de strategische koers van Jumbo werkt, blijkt ook uit de klantwaardering. Nederland weet de unieke Jumbo formule van grootste assortiment, beste service en laagste prijzen steeds vaker te vinden en steeds meer te waarderen. Dat Jumbo als winnaar naar voren kwam in het GfK Kerstrapport 2014 is daarvan het bewijs en voelt als een kroon op het werk.

Commercieel beleid

De aanscherping in de commerciële strategie van Jumbo werd begin 2014 duidelijk zichtbaar. Om de klant te overtuigen dat hij bij Jumbo het goedkoopst uit is, is de focus nog sterker gericht op de vaste lage prijzen van de formule. Ook introduceerde Jumbo de ‘Allerslimste Koop’-producten – private label producten met een topkwaliteit voor de allerlaagste prijs - en werd het actiebeleid aangepast. Zo is het aantal aanbiedingen sterk verlaagd en wordt ingezet op wekelijks twee acties, de zogenoemde SuperDeals.

Marketing campagnes

De marketing campagnes van Jumbo hebben in 2014 een extra impuls gekregen. Met diverse landelijke campagnes werd middels het gezin van Bas en Lieke de boodschap van de Jumbo formule verder uitgedragen. Hierbij lag de focus op de laagsteprijsgarantie, maar ook op het versterken van de positie van Jumbo op het gebied van vers, met veel aandacht voor AGF. Daarnaast werd met een landelijke campagne ingespeeld op het WK. Het juichpak van Roy Donders deed haar intrede en was een groot succes. Het overtrof alle verwachtingen: in anderhalve week werden 250.000 pakken verkocht. Daarnaast speelden lokale marketingcampagnes, de online activatie op de Jumbo website en Facebook en het Hallo Jumbo magazine een belangrijke rol.

Sponsoring

Bij het steunen van goede doelen legt Jumbo de nadruk op kinderen, gezondheid en beweging. Jumbo is sponsor van onder andere KiKa, Stichting Opkikker en het nieuwe schaats- en wielerteam team LottoNL-Jumbo. Ook is Jumbo sponsor van het Koningsontbijt. Jumbo wil haar klanten stimuleren om gezond te leven. Gezond eten en en meer bewegen zijn hierbij belangrijke onderdelen.

Assortimentsontwikkeling

Het onderscheidend vermogen van Jumbo wordt mede bepaald door het assortiment. Jumbo heeft in 2014 een aantal nieuwe stappen gezet op dit gebied. Binnen AGF heeft zij opnieuw veel geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering, onder meer door een verdere optimalisatie van de bevoorradingsketen. Deze investeringen hebben geresulteerd in een groter aandeel AGF in de omzet van Jumbo. Daarnaast heeft Jumbo diverse stappen gezet die onderdeel uitmaken van het stapsgewijs verduurzamen van het volledige vleesassortiment. Een van de uitgangspunten daarbinnen is het verbeteren van leefomstandigheden voor dieren. Zo deed de Nieuwe Standaard Kip haar intrede en werd aangekondigd dat Jumbo per 1 september 2015 alleen nog maar vers varkensvlees met 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming verkoopt. Ook speelt Jumbo in op trends op het gebied van brood. Jumbo heeft een lijn glutenvrij brood in de markt gezet om nog beter te voldoen aan de behoeftes van de klant. De positie van het A-merk blijft ongewijzigd belangrijk. In het kader van het meest relevante assortiment blijft Jumbo vasthouden aan de garantie dat de klant voor alle boodschappen bij Jumbo terecht kan.

Jumbo Huismerk

In het Jumbo Huismerk komt de kracht van de Jumbo formule tot uitdrukking. Jumbo heeft het aantal Huismerkproducten in de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Er liggen nu meer dan 3.000 producten in de schappen, waarmee het omzetaandeel van het Jumbo Huismerk circa 30% bedraagt. Voorbeelden zijn de introductie van de Thuis uit Eten-lijn en de ‘Allerslimste Koop’-producten. Uit de verschillende prijzen die zijn toegekend, blijkt de grote waardering voor het Jumbo Huismerk.

Samenwerking met leveranciers

Jumbo werkt intensief samen met haar leveranciers en streeft hierbij naar een strategische samenwerking gericht op de langere termijn. Centraal in deze samenwerking staat de klant. De samenwerking met leveranciers betreft onder andere het ontwikkelen van innovaties, het ontwerpen en optimaliseren van schappenplannen en investeren in duurzaamheid. Ook op het gebied van het Jumbo Huismerk wordt samengewerkt aan innovatie en onderscheidende producten. Met behulp van informatie uit de kassasystemen kan Jumbo het aankoopgedrag van klanten analyseren. Doel is om de klant nog persoonlijker en meer op maat te kunnen bedienen door verder in te spelen op de behoeftes van de klant en daardoor meer toegevoegde waarde te leveren. Op basis van diepgaande analyses worden tests uitgevoerd in pilot-winkels en wordt bezien hoe aanscherpingen in bijvoorbeeld het assortiment kunnen plaatsvinden. Bij bewezen succes worden die veranderingen doorgevoerd in alle winkels. De data en analyse-instrumenten die aan die verbeteringen ten grondslag liggen worden waar mogelijk gedeeld met leveranciers, die vervolgens hun expertise aan het optimalisatieproces kunnen bijdragen.

Samenwerking met ondernemers

Jumbo is de grootste franchiseformule van Nederland in foodretail en werkt (eind 2014) met circa 300 ondernemers intensief samen. Het overleg met de ondernemers vindt plaats met de Ondernemers Vereniging Jumbo, waarbij alle Jumbo ondernemers zijn aangesloten. Dit overleg vindt op een bijzonder constructieve wijze plaats. In 2014 ontving Jumbo vanwege deze samenwerking van de Nederlandse Franchise Vereniging de NFV Franchise Trofee voor beste franchisegever. Jumbo ziet de trofee als een bewijs van het gezamenlijk daadwerkelijk in praktijk brengen van haar Jumbo DNA: samen ondernemen om te winnen. Een belangrijk moment in deze samenwerking was de unanieme instemming van de ondernemers voor de gemeenschappelijke E-commerce activiteiten via zogeheten store PUP’s en de uitrol hiervan.

C1000 is van oudsher een samenwerkingsverband tussen organisatie en ondernemers. In het verslagjaar vond intensief en constructief overleg met de Vereniging C1000 plaats. Met name de ombouw van C1000 winkels naar Jumbo en de uitstroom van C1000 naar andere formules was hierbij aan de orde.

Met de Vereniging werd overeenstemming bereikt over zogeheten transitieregelingen die een gecontroleerde afbouw van C1000 voor de aangesloten ondernemers faciliteren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Jumbo heeft in 2014 haar nieuwe strategie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk gebracht. Binnen de thema’s en de MVO-ambities zijn stappen vooruit gezet. Zo heeft Jumbo met de introductie van de Nieuwe Standaard Kip aangetoond een nieuwe standaard voor duurzame mainstream-producten in de markt te kunnen zetten. In de aanloop naar Kerst vroeg Jumbo grootschalig aandacht voor armoede en eenzaamheid in Nederland. Door het doneren van gerechten bezorgden klanten samen met Jumbo en diverse maatschappelijke organisaties zo’n 330.000 kerstdiners voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Integratie C1000

De integratie van C1000 begint in haar eindfase te komen. In 2014 is, als onderdeel van de integratie, Jumbo’s logistieke netwerk verder vormgegeven. Een aantal distributiecentra is multiformat uitgerust, zodat deze de winkels van beide formules efficiënt kunnen bevoorraden. Verder is in 2014 het distributiecentrum in Gieten overgedragen aan Coop en is aangekondigd de distributiefaciliteiten in Raalte om te bouwen tot en landelijk diepvriescentrum. Hiermee wordt Jumbo’s logistieke organisatie qua beheersing en efficiency verder verbeterd, hetgeen noodzakelijk is binnen de uiterst competitieve retailmarkt. De integratie van ICT-processen en -systemen is eind 2014 grotendeels gereed. Daarbij is de ICT-infrastructuur - de ruggengraat van het bedrijf – verder geoptimaliseerd. In het meerjarenplan is ten doel gesteld dat Jumbo zich zal richten op een centrale aansturing van de goederenstroom: van schap tot leverancier. Een belangrijke voorwaarde om dit te realiseren is een up-to-date SAP-release. Na bijna een jaar voorbereidingen ging Jumbo daarom in het Pinksterweekend van 2014 succesvol live met de nieuwste SAP-release. Dit is een stevig fundament voor de verdere groei van de organisatie.

Resultaten

De resultaten van Jumbo hebben zich in 2014 ontwikkeld in lijn met de omzet. De normalised EBITDA is uitgekomen op € 253 miljoen, dit komt overeen met 4,6% van de netto omzet (2013: 4,6%). De reported EBITDA, na aftrek van eenmalige (transitie) posten, is met € 3 miljoen gestegen tot € 229 miljoen. Deze hogere reported EBITDA leidt, in combinatie met zowel lagere afschrijvings- als rentelasten, dit laatste vanwege vervroegde aflossingen en een lager rentepercentage, tot een stijging van het resultaat voor belasting met € 12 miljoen tot € 43 miljoen.

Investeringen

In vergelijking met 2013 is het investeringsniveau in 2014 verder toegenomen. In totaal is in 2014 voor een bedrag van € 163 miljoen geïnvesteerd in (im) materiële vaste activa. Dit is een stijging van € 28 miljoen ten opzichte van 2013. De investeringen in 2014 hadden met name betrekking op de ombouw en verbouw van winkels, het openen van nieuwe vestigingspunten, het verkrijgen van winkelexploitaties van zelfstandige ondernemers, de Foodmarkt in Amsterdam en de lancering van de E-commerce activiteiten.

Financiering

In 2014 heeft evenals in 2012 en 2013 een vervroegde aflossing plaatsgevonden op de bankleningen. Deze aflossing bedroeg in 2014 ruim € 35 miljoen. Dit was mogelijk door een positieve cashflow uit operationele activiteiten en een verruiming van het werkkapitaal.

Het renterisico van de financieringsovereenkomst is begin 2012 gedurende gemiddeld 5 jaar gehedged met een aantal interest rate swaps en een interest cap optie. Ultimo 2014 bedroeg de netto schuld aan de banken € 520 miljoen en de leverage ratio (verhouding: netto schuld /genormaliseerde EBITDA) 2,06x. In 2014 zijn de met de banken overeengekomen convenanten ruimschoots gehaald.