Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Jumbo’s duurzame principes

De zes duurzame principes van Jumbo geven de Jumbo medewerkers houvast in het dagelijkse handelen.

 • We zijn eerlijk en open over wat we doen en vinden
  Jumbo vindt het belangrijk eerlijk en helder te zijn over haar MVO-beleid en de stappen die gezet worden om steeds duurzamer te worden. De mening van Jumbo, overwegingen en dilemma’s worden daarbij gedeeld met de betrokkenen.
 • We behandelen mensen en dieren met respect
  Het welzijn van mens en dier gaat Jumbo aan het hart. Daar is aandacht voor en daar wordt in geïnvesteerd. Naast leefomstandigheden spelen ook werkomstandigheden en betrouwbaar partnerschap een belangrijke rol. De combinatie daarvan en soms ook de balans hiertussen vraagt om een continue afweging.
 • We voelen ons betrokken bij de samenleving en zetten ons daar voor in
  Als familiebedrijf zorgt Jumbo voor haar naasten. De winkels en vestigingen staan midden in de samenleving. Jumbo wil dan ook een rol vervullen in die samenleving, waar zij zelf ook onderdeel van is.
 • W e brengen het beste in mensen naar boven
  ‘Elke dag beter’ is het motto. Groei en ontwikkeling geven energie en brengt je als individu en als samenleving verder. De ontwikkeling van de medewerkers, ondernemers en relaties wordt waar mogelijk gestimuleerd.
 • We zijn zuinig op onze natuurlijke rijkdommen, het milieu en ieders gezondheid
  Jumbo wil zuinig zijn, op elkaar en op de wereld om haar heen. In alles wat wordt gedaan, wordt afgewogen of het anders kan; efficiënter, minder belastend en gezonder.
 • We zitten er in voor de lange termijn
  Als familiebedrijf wordt niet alleen naar het succes van nu en morgen gekeken. Er wordt nagedacht over het belang van de generaties hierna. Er wordt eerder gekozen voor de beste dan voor de snelste oplossing.