Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Duurzaamheid thema’s

Er zijn zes duurzaamheid thema’s gedefinieerd die belangrijk en actueel zijn voor Jumbo’s klanten, medewerkers en andere stakeholders. Hierbinnen wil Jumbo samen met haar ketenpartners het verschil maken.

 • Gezonder eten en leven
  Het Jumbo assortiment wordt steeds gezonder. Jumbo stimuleert en helpt haar klanten en medewerkers gezonder te eten en te leven.
 • Verduurzamen grondstoffen, productie en inkoop
  De producten die bij Jumbo in de schappen liggen, zijn geproduceerd met zorg voor mens, dier en milieu. Ze worden ingekocht voor een goede prijs.
 • Verminderen voedselverspilling
  Er wordt zo min mogelijk eetbaar voedsel weggegooid en Jumbo stimuleert haar leveranciers in de keten en klanten thuis dat ook niet te doen.
 • Efficiënt energie- en materiaalgebruik
  In alles wat Jumbo doet, wordt er zo min mogelijk energie of materiaal gebruikt. De impact van producten op het milieu, zowel tijdens als na het gebruik, is zo klein mogelijk.
 • Goed werkgeverschap
  Jumbo biedt haar medewerkers een uitdagende, prettige en gezonde werkomgeving.
 • Lokaal betrokken ondernemen
  Jumbo is lokaal betrokken en draagt bij aan een fijne buurt. De winkels staan midden in de samenleving en de ondernemers tussen de klanten.

Belangrijke resultaten

Jumbo heeft in 2014 een nieuw beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tot uitvoering gebracht. Er zijn meerdere trainingen georganiseerd om lijnverantwoordelijken meer inzicht in en grip op de thema’s en Jumbo’s ambities daarbinnen te laten krijgen. Ook zijn er binnen de thema’s grote stappen gezet. Zo heeft Jumbo met de introductie van de Nieuwe Standaard Kip aangetoond een nieuwe standaard voor duurzame mainstream-producten in de markt te kunnen zetten. In navolging hiervan zet Jumbo ook met varkensvlees een belangrijke stap voorwaarts. Vanaf 1 september 2015 verkoopt Jumbo alleen nog vers varkensvlees met het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Deze stappen sluiten aan bij het streven van Jumbo om steeds meer duurzaam vlees aan te bieden. Verder vroeg Jumbo in de aanloop naar Kerst grootschalig aandacht voor armoede en eenzaamheid in Nederland. Door het doneren van gerechten bezorgden klanten samen met Jumbo en diverse maatschappelijke organisaties zo’n 330.000 kerstdiners voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Jumbo legt op 6 oktober 2014 voor het eerst Nieuwe Standaard Kip in de schappen. Met deze nieuwe kip maakt zij het klanten gemakkelijker om de stap naar duurzamer en betaalbaar vlees te zetten. Maar hierbij blijft het niet. Jumbo kondigt aan dat zij het Beter Leven keurmerk op den duur waar mogelijk op al haar vleesproducten wil voeren.

Jumbo ziet er continue op toe dat de producten die zij verkoopt, geproduceerd zijn met aandacht voor mens, dier en milieu. Als producten claims of specifieke producteigenschappen voeren, wordt dit van te voren gecontroleerd om te garanderen dat deze producten deze beloftes ook waarmaken. Dit gebeurt onder andere middels een leveranciersmanagementsysteem. Hiermee wordt de keten achter de producten in beeld gebracht, zodat leveranciers op een onafhankelijke manier beoordeeld kunnen worden.

Jumbo heeft in de afgelopen jaren dit systeem ook ingericht voor MVO. Zaken als controle op en verbetering van goede arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn zijn er in opgenomen. Hierbij werkt Jumbo waar mogelijk nauw samen met erkende controle instituten. Zo nodig stelt zij in samenwerking met partners een passende controlemethodiek op. Een voorbeeld zijn de controles die Jumbo in de keten heeft laten verrichten naar het dierenwelzijn van paarden in Argentinië. Als onderdeel hiervan maakte zij een start met een certificeringsmethodiek om het welzijn van deze dieren te verbeteren.

Voor de productie van hazelnoten in Turkije is Jumbo met stichting UTZ – een programma en keurmerk voor duurzame landbouw - bezig met de ontwikkeling van een certificeringsprogramma om de arbeidsomstandigheden structureel te verbeteren. Verder neemt Jumbo samen met onder andere Tesco, Solidaridad, Het World Banana Forum, Dole en Chiquita deel aan een project om de bananenteelt verder te verduurzamen. Het uiteindelijke doel is om gezondere en veiligere werkomstandigheden voor boeren en arbeiders in de bananen productie te realiseren.