Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Risicomanagement

Risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met ondernemerschap. Risicomanagement is daarmee een integraal onderdeel van de executie van de strategie van Jumbo en de realisatie van haar (strategische) doelstellingen. Het succes van Jumbo wordt bepaald door haar kernwaarden (samen, ondernemen, winnen), de kwaliteit van onze medewerkers en de kracht om kansen te signaleren en te benutten.

Het tijdig onderkennen van en op een juiste wijze inspelen op de hierin te onderkennen risico’s is essentieel in de realisatie van haar strategische doelstellingen alsmede voor het voldoen aan interne en externe regelgeving. Het risicomanagement proces is in 2014 verder vormgegeven waarbij drie niveaus zijn onderkend: strategisch, tactisch en operationeel risicomanagement. Op alle drie niveaus is risicomanagement ingericht en streeft Jumbo naar een actieve en open dialoog waarin risico’s worden benoemd en gewogen. Op directieniveau vinden jaarlijks per portefeuille risico assessments plaats en wordt periodiek op de drie niveaus verantwoording afgelegd over de onderkende risico’s en de wijze waarop deze worden beheerst.