Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Risicogebieden

Jumbo heeft de volgende risicogebieden onderkend en heeft voor de gedefinieerde risico’s onderstaande maatregelen getroffen.

Reputatieschade

Jumbo is de tweede foodretailer van Nederland en de grootste foodretailer onder zelfstandig ondernemers en hiermee een belangrijke speler in het economisch en maatschappelijk verkeer. Als gevolg van de sterke groei van Jumbo, haar rol binnen de foodsector in combinatie met de steeds sterkere betrokkenheid van NGO’s, is het risico op reputatieschade voor Jumbo toegenomen. Jumbo investeert in een proactief beleid waarbij de focus op duurzaamheid, transparantie en het verantwoord invullen van haar rol binnen de foodsector kernelementen zijn.

Loyaliteit consument

De klant blijft in het huidige economische klimaat extra prijssensitief. Jumbo is vanuit haar propositie als EDLP-formule gericht op ‘de laagste prijs’, maar ondervindt door de focus op acties door haar concurrenten een toenemende druk op de loyaliteit van de consument. Jumbo heeft een primaire focus op de klant en vertaalt dit expliciet binnen haar commerciële en marketing beleid middels een actuele en scherpe (prijs)strategie.

Concurrentie

De groei van discounters en de toetreding van non-food partijen binnen de foodsector in Nederland leeft zich in 2014 verder doorgezet. Jumbo is vanuit haar unieke formule een sterke speler, maar de afstand naar discounters op het gebied van assortiment, versbeleving en laagste prijs in de perceptie van de klant neemt verder af. Voor Jumbo is dit het bewijs dat innovatie van haar unieke formule een van de belangrijkste drivers is, gericht op het onderscheidende element van Jumbo als full service supermarkt in combinatie met de laagste prijs.

Bedrijfsprofiel

Jumbo is de grootste foodretailer voor zelfstandig ondernemers in Nederland. Door de sterke groei van het aantal zelfstandige Jumbo ondernemers is het profiel van de onderneming verschoven van een van oorsprong filiaalbedrijf naar een onderneming met in meerderheid franchisewinkels. Jumbo heeft een duidelijk en transparant conditiestelsel, een gedragen overlegstructuur en een proactieve afstemming over actuele ontwikkelingen, strategie en realisatie van de doelstellingen tussen Jumbo en haar aangesloten ondernemers.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Jumbo is als een van de grootste foodretailers in Nederland een belangrijke speler in het maatschappelijk verkeer. Jumbo investeert in haar relatie met NGO’s en werkt nauw samen met haar ondernemers, klanten, leveranciers en ketenpartners. Het beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is in 2014 verder ontwikkeld en richt zich op de actuele thema’s voor haar medewerkers en klanten.

Integratie C1000

De integratie van C1000 leidt tot een toenemende complexiteit in de logistieke en operationele processen van Jumbo en C1000. Om zorg te dragen dat de executie van de C1000 operatie op het vereiste niveau blijft, is voor C1000 een dedicated organisatie ingericht welke samen met het integratieteam waarborgt dat de integratie met Jumbo volgens plan verloopt en de dagelijkse executie van zowel de C1000 als de Jumbo winkels is gewaarborgd.

‘Every Day Low Cost’ (EDLC)

 Jumbo is een ‘Every Day Low Price’- formule waarbij de focus op kosten (EDLC) essentieel is. Door de sterke groei in de afgelopen jaren is het belang van deze focus op kosten sterk toegenomen. De loonkosten, logistieke kosten en de overheadkosten vormen de basis van het kostenmodel. De keuzes die Jumbo hier maakt zijn randvoorwaardelijk voor het kunnen uitvoeren van de EDLP-formule en het realiseren van de bijbehorende EDLC-doelstellingen.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is voor Jumbo een belangrijk aandachtsgebied. In de eerste plaats is Jumbo zich bewust van haar verantwoordelijkheid om op een goede wijze om te gaan met klant-, personeels en leveranciersdata. In de tweede plaats is Jumbo door haar sterke groei en de introductie van haar online retailkanaal kwetsbaarder geworden. Jumbo investeert om deze reden veel in informatiebeveiliging op het gebied van ICT (techniek), processen (preventie, detectie en beheersing) en awareness binnen Jumbo en haar providers.

Hygiëne en voedselveiligheid

Hygiëne en voedselveiligheid is binnen Jumbo van groot belang. Bij de groei van het assortiment private label is de kwaliteit van deze producten een kernelement. Een separate afdeling is verantwoordelijk voor het testen, beoordelen en controleren van de kwaliteit van deze producten. In geval van incidenten handelt Jumbo adequaat en heeft direct contact met leveranciers en betrokken instanties waardoor de voedselveiligheid is gewaarborgd. Ook op het gebied van hygiëne zijn strenge eisen van toepassing, in het bijzonder aan de schoonmaak van winkels en distributiecentra. Jumbo verricht interne controles op de naleving van hygiënestandaarden in aanvulling op controles die door externe toezichthouders worden uitgevoerd.

Fraude (loss prevention)

De producten in winkels en distributiecentra zijn bestemd voor consumptief verbruik. Ze zijn eenvoudig verhandelbaar en gevoelig voor diefstal. Daarom besteedt Jumbo veel aandacht aan de interne beheersing van de goederenstroom. Dit geldt vanaf het moment van ontvangst in het distributiecentrum tot de verkoop van producten aan de kassa in de winkel. De verstoringen in de goederenbeweging worden per periode beoordeeld. Indien nodig vindt nader onderzoek plaats. Door de groei van Jumbo wordt de stroom emballage steeds groter. De interne beheersing hiervan blijft een aandachtsgebied. In de winkels wordt - ondanks de mogelijkheden tot elektronisch betalen - nog steeds veel contant afgerekend. Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, stelt Jumbo strenge eisen aan kasprocedures. Er is sprake van een scherp toezicht op de naleving hiervan. Jumbo voert dagelijks analyses uit op haar kassatransacties om verdachte transacties in kassasystemen te detecteren en fraude adequaat aan te pakken.