Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Jumbo’s duurzame boodschap

Jumbo is een familiebedrijf dat de afgelopen jaren alle kansen heeft gegrepen om te groeien. Daardoor is Jumbo inmiddels de tweede supermarktketen van Nederland geworden. Groter worden brengt voor Jumbo met zich mee dat zij meer verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor de wereld om haar heen. En vooral ook voor toekomstige generaties. Dat vertaalt Jumbo in een ambitieus-, maar tegelijkertijd zo realistisch mogelijk MVO-beleid.

In haar winkels wil Jumbo graag de verwachtingen van haar klanten overtreffen. Dit geldt ook voor haar MVO-beleid.

In 2014 heeft Jumbo meer nadruk gelegd op het verder verbeteren van sociale omstandigheden in de productieketens van haar Huismerk producten. Jumbo heeft een versnelling van het beleid ingezet op het thema gezonder eten en leven. Daarvan verwacht Jumbo in 2015 de resultaten te zien. Verder is er hard gewerkt aan het duurzamer maken van specifieke ketens. Met als mooi voorbeeld de introductie van de Nieuwe Standaard Kip, een grote stap voorwaarts op het gebied van diervriendelijkheid..

Jumbo hecht er waarde aan dat klanten erop kunnen vertrouwen dat de Jumbo producten tot stand zijn gekomen met respect voor mens, dier en milieu. Ook vindt zij het belangrijk dat gezond eten voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is. Als supermarkt is Jumbo bij uitstek de plek om klanten te inspireren tot het gebruik van duurzamere en gezondere producten. Daarnaast worden er doorlopend stappen gezet om alle Huismerk producten duurzamer en gezonder te maken.

De integratie van Jumbo en C1000 is nu bijna afgerond. Dit vergt, ook op dit moment nog steeds, veel energie en tijd van de organisatie. Het verloopt echter voorspoedig. Jumbo vindt het bijzonder inspirerend dat desalniettemin de nieuwe MVO strategie door de hele organisatie heen voortvarend wordt opgepakt.

Jumbo is trots op de resultaten die in 2014 geboekt zijn op dit gebied. Enkele hoogtepunten in 2014 waren: de introductie van Nieuwe Standaard Kip, klimaatneutrale koffie samen met Max Havelaar en vleesvervangers op basis van insecten. Daarnaast werd de samenwerking met Utz versterkt om de sociale omstandigheden in de keten van hazelnoten te verbeteren. Op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen is het ‘Samen vieren we kerst’- programma geïnitieerd. Hierdoor kon Jumbo samen met haar klanten en leveranciers een grote groep Nederlanders die het niet zo breed heeft een fijne kerst bezorgen. Voor de derde keer heeft Jumbo is het Koningsontbijt georganiseerd. Deze manier van aandacht besteden aan het belang van gezond ontbijten werd zo enthousiast ontvangen, dat Jumbo er ook in 2014 mee door is gegaan. In de winkels heeft Jumbo de hoeveelheid afval weten terug te dringen.

Jumbo realiseert zich dat ondernemen altijd duurzamer kan. In 2015 gaat Jumbo dus voortvarend verder met de uitvoering van haar lange termijn MVO strategie. Daarvoor blijft zij in gesprek met klanten en belangenorganisaties. Zo kan Jumbo het beleid tijdig bijsturen en de resultaten van de inspanningen en strategie evalueren. In 2015 gaat Jumbo in nauwe samenwerking met haar leveranciers nieuwe soorten gezonde innovaties versneld op de markt brengen. Het thema van het Huismerklab wordt gezondheid.