Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Over deze rapportage

Deze rapportage is geschreven voor alle Jumbo medewerkers, klanten, maatschappelijke organisaties, supermarktondernemers, geldverstrekkers, leveranciers en andere geïnteresseerden. De reikwijdte van de rapportage omvat Jumbo Groep Holding B.V., waaronder de Jumbo- en C1000 filialen en winkels van zelfstandige ondernemers, de hoofdkantoren, distributiecentra en de centrale Jumbo slagerij in Beilen.

Jumbo streeft ernaar dat de inhoud van deze rapportage voor iedereen leesbaar en interessant is. Tegelijkertijd houdt Jumbo zich aan de richtlijnen voor duurzame verslaglegging van het Global Reporting Initiative.

De zes thema's voor verduurzaming zijn de actuele prioriteiten binnen het MVO-beleid. Ze zijn vastgesteld op basis van de relevantie voor de bedrijfsvoering, onze klanten, de branche, medewerkers en overige stakeholders. Daarbij houdt Jumbo tevens rekening met de mogelijke impact van deze thema’s en de invloed die zij er als organisatie op kan hebben. Binnen ieder thema wordt toegelicht waarom het thema belangrijk is, wat er in 2014 aan gedaan is, hoe het zich verhoudt tot de doelstellingen en wat er nog aan gedaan gaat worden.

Jumbo is zo compleet mogelijk geweest en baseert zich op de nu beschikbare gegevens. Van zelfstandige Jumbo ondernemers en C1000 winkels ontbreken die op een aantal punten nog. Daar waar dit het geval is, wordt dat toegelicht. De basis van de in deze rapportage genoemde bedragen en getallen vormt het financiële boekjaar 2014, tenzij anders aangegeven. Het boekjaar 2014 van Jumbo Groep Holding B.V. bestond uit 52 weken en eindigde op 31 december 2014. Het vergelijkende boekjaar 2013 bestond eveneens uit 52 weken en eindigde op 31 december 2013. De rapportage is tot stand gekomen met betrokkenheid van de verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen binnen de Jumbo en C1000 organisatie. De data in deze rapportage hebben betrekking op de prestaties van Jumbo en niet op de prestaties van andere partijen in onze waardeketen, tenzij anders vermeld. Deze rapportage is niet extern geverifieerd.