Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Vergelijken van jaarresultaten tijdens de ombouw van alle C1000 winkels

In de periode van 2012 tot medio 2015 worden alle C1000 winkels omgebouwd tot Jumbo. Daarmee verdubbelt het aantal Jumbo winkels in drie jaar tijd. Om er voor te zorgen dat Jumbo toch de resultaten over de jaren heen kan vergelijken zijn er een aantal keuzes gemaakt. Carbon footprint, energie en afval worden met terugwerkende kracht tot 2012 omgerekend naar de volledige organisatie. Het totaal aantal winkels, kantoren en distributiecentra blijft over die periode namelijk redelijk constant. Deze waarden worden per vierkante meter verkopend vloeroppervlak gerapporteerd.

Voor omzetaandelen binnen productgroepen als bijvoorbeeld vlees gaat Jumbo uit van de omzetaandelen binnen de Jumbo winkels. De omzetaandelen binnen productgroepen worden in sterke mate bepaald door de formulestrategie en assortiment invulling. Het assortiment van Jumbo winkels is gemiddeld groter en binnen de C1000 formule spelen bijvoorbeeld promoties een veel grotere rol. De huidige C1000 winkels zullen dus na ombouw tot Jumbo winkel richting de Jumbo omzetaandelen binnen productgroepen bewegen. De inkoop van ons huismerk en de doelstellingen op verduurzaming daarvan zijn al geconsolideerd.