Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Doorlopend in gesprek met onze stakeholders

Jumbo is succesvol geworden door goed te luisteren naar haar klanten. Zij zijn de belangrijkste stakeholders. Jumbo hoort graag wat hun mening is en neemt hun vragen en suggesties serieus. Dat wordt gedaan door klantonderzoek en gesprekken met medewerkers in de winkels – die immers het dichtst bij de klanten staan. Daarnaast staat Jumbo altijd open voor vragen en/of suggesties van klanten. Deze reacties worden beantwoord via de afdeling consumentenservice. Op deze manier hoort Jumbo doorlopend wat de ervaringen van haar klanten zijn en wat ze van Jumbo verwachten. Daar wordt doorlopend van geleerd.

Jumbo heeft zich in 2014 opnieuw actief gemengd in brede maatschappelijke discussies, zoals dierenwelzijn van onder andere kip en het drijven van eerlijke handel. Jumbo gelooft dat je hier alleen samen het verschil in kunt maken. In toenemende mate speelt Jumbo hier ook een voortrekkersrol in.

Jumbo werkt samen of spreekt regelmatig met maatschappelijke stakeholders. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld Natuur & Milieu, WNF, Wakker Dier, Dierenbescherming, Max Havelaar, Voedingscentrum, overheden, Kenniscentrum Duurzaam Verpakken, branche organisaties WeCycle, Fairfood International en de Consumentenbond. Met meerdere van deze organisaties wordt ook regelmatig contact op directieniveau onderhouden om lange termijn ambities op elkaar af te stemmen. Met de Stichting de Noordzee werkt Jumbo intensief samen aan het duurzamer maken van het visassortiment. Bij de verduurzaming van varkens- en pluimveesector speelt Jumbo als supermarkt eveneens een belangrijke rol. Jumbo heeft met producenten en leveranciers laten zien dat een nieuwe diervriendelijkere standaard voor kip mogelijk is. Jumbo neemt deel aan initiatieven om de bananenteelt verder te verduurzamen. Met leveranciers wordt samengewerkt aan het nog transparanter maken van de productketens. Maar ook neemt Jumbo actief deel aan de ontwikkeling van een datamanagement systeem voor boeren wereldwijd. Uiteindelijk wil Jumbo hiermee certificering vergemakkelijken en voor de boeren de administratieve druk die de gevraagde transparantie met zich meebrengt, verlagen. Jumbo heeft haarsamenwerking met de Raad van Kinderen gecontinueerd en een brede ronde tafel-discussie opgestart over het stimuleren van gezonder eetgedrag.

In 2014 hebben een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en onderwerpen in het publieke debat meer nadruk gekregen. Dat was ook het geval bij de interactie met stakeholders van Jumbo. De belangrijkste onderwerpen waren: ketentransparantie en traceerbaarheid, arbeidsomstandigheden en lonen in productketens, voedselvertrouwen, herkomst en ingrediënten etikettering, claims, gezonde product samenstelling, verwaarden van reststromen en dierenwelzijn.