Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Aandacht voor MVO en kennisontwikkeling

In interne communicatiemiddelen is meer aandacht besteed aan geboekte MVO resultaten. Aan haar klanten probeert Jumbo op een manier die voor iedereen te begrijpen is te vertellen wat Jumbo doet en waarom het relevant is. De Nieuwe Standaard Kip is daar een mooi voorbeeld van. Commerciële medewerkers hebben deelgenomen aan een informatiebijeenkomst over duurzaam en eerlijk inkopen. Gerelateerd aan het thema gezonder eten en leven hebben medewerkers onder andere deel kunnen nemen aan een verdiepingssessie over gezonde innovatie. Het opstarten van een online MVO best practice sharing groep is uitgesteld tot in 2015. In 2014 is in nauwe samenwerking met de marketingafdeling en meerdere maatschappelijke organisaties zoals de Voedselbank en het Leger des heils de “samen vieren we kerst” campagne ontwikkeld.