Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Waar we op sturen

Eisen aan arbeidsomstandigheden en andere MVO voorwaarden heeft Jumbo vastgelegd en gedeeld met alle leveranciers van het Jumbo Huismerk. Deze eisen zijn geborgd met certificering. Jumbo werkt samen met leveranciers om de arbeids- en leefomstandigheden te verbeteren in die landen waar dat vaak nog niet goed is geregeld (BSCI risico landen). Dit laat Jumbo controleren door internationaal erkende instanties als BSCI, Fairtrade enRainforest Alliance. Dat gebeurt met behulp van audits. Verder draagt Jumbo bij aan het verbeteren van dierenwelzijn. Denk hierbij aan meer ruimte en beweging voor dieren. Ook werkt Jumbo mee aan het verminderen van negatieve gevolgen voor het milieu door de veeteelt. Afspraken daarover met de verschillende vleessectoren borgt Jumbo in nieuwe criteria en de naleving ervan wordt gecontroleerd. Jumbo maakt zich sterk voor het tegengaan van ontbossing en overbevissing in gebieden waar grote grondstoffenstromen vandaan komen. Zeker als het gebieden betreft waar sprake is van belangrijke natuurrijkdom. Dat doet Jumbo door te werken met certificering zoals FSC, ASC, MSC, RTRS, RSPO en in sommige gevallen met Rainforest Alliance.