Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

De balans tussen Mens, Dier en Milieu

Verduurzaming gaat over allerlei – direct- en indirect - met elkaar verbonden aspecten vanuit Mens, Dier en Milieu. Voor dierlijke producten zijn de mens gerelateerde aspecten: arbeidsomstandigheden in de keten, gezondheid (impact op omgeving in geval van dierziekten en antibioticagebruik), keten transparantie, integriteit. Hierbij is het uitgangspunt dat de maatregelen in redelijkheid haalbaar zijn voor de producent én betaalbaar voor de klant. Onder ‘dier’ vallen zaken als dierengezondheid (dus ook antibioticagebruik) en dierenwelzijn. Bovendien vindt Jumbo het belangrijk dat dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Onder ‘natuur en milieu’ vallen CO2 (equivalenten) uitstoot, watergebruik, verduurzamen van voer, mestproblematiek, inzet reststromen (opwekken groene stroom), impact op - en ruimte voor natuur (biodiversiteit), erosie en bodemvruchtbaarheid.