Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Gericht samenwerken aan betere arbeidsomstandigheden

Jumbo heeft in 2014 grote stappen gezet op het borgen van goede arbeidsomstandigheden bij de productie van haar Huismerkproducten. Jumbo hanteert daarbij onder andere de conventies van de International Labour Organization (ILO). In de MVO en kwaliteitsvoorwaarden wordt al langer geëist dat leveranciers zich hieraan moeten houden. Sinds 2013 is Jumbo met leveranciers uit landen waar ze van weet dat er vaker misstanden voorkomen bezig goede arbeidsomstandigheden te borgen. Deze landen worden door BSCI aangeduid als Hoog Risico landen. Jumbo verzamelt en controleert die informatie via haar leveranciers management systeem. In 2014 zijn er met veel leveranciers stappen gezet en zijn de auditresultaten ter borging ontvangen. Voor een aantal (nieuwe) leveranciers is een dergelijke audit nieuw. Deze leveranciers geeft Jumbo de tijd om te kiezen voor een hen goed passend audit/certificeringssysteem dat door haar wordt erkend. Binnen een jaar dienen ze vervolgens op een goede voldoende uit te komen. Om ook daarna verbetering te stimuleren controleert Jumbo op verdere implementatie van het bij de eerste audit opgestelde verbeterplan. Bij een beperkt aantal leveranciers wordt geen of te weinig medewerking verleend. Deze leveranciers riskeren Jumbo als klant te gaan verliezen. In 2015 gaat Jumbo in een aantal ketens de waarde verdeling en verloning in de keten beter in kaart brengen. De resultaten gebruikt Jumbo om haar toekomstige beleid daarop te formuleren. In 2014 is Jumbo lid geworden van BSCI en GlobalGap.