Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Aanpak verduurzaming verse dierlijke producten

Het aanscherpen van het beleid voor verduurzaming van alle verse dierlijke producten is doorgeschoven naar 2015. Dit is inclusief zuivel en de kleine diergroepen. In 2014 heeft de nadruk gelegen op het verduurzamen van verse kip en varken. Jumbo gaat de balans tussen mens-dier-milieu per verse productgroep in detail vastleggen. Onderdeel daarbinnen is de in 2015 nieuw te vormen module dierwelzijn in het leveranciers management systeem. Hierin wordt onder andere de borging in de keten geregeld.