Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Jumbo founding partner in UTZ hazelnoten pilot programma

Afgelopen jaren is gebleken dat het moeilijk is grip te krijgen op verduurzaming van de productie en pluk van hazelnoten. UTZ Certified gaat haar kennis en kunde inzetten om hier verandering in te brengen. Jumbo is één van de partijen die dit mede mogelijk maakt. In dit programma gaat UTZ als eerste certificerende instantie de verduurzaming van de hazelnotensector in de breedte aanpakken. UTZ Certified zal samenwerken met bedrijven door de keten heen en betrokken NGO’s. Het doel is te komen tot duurzame productie aan de hand van verbeteringen op het gebied van sociale omstandigheden, veilige werkomstandigheden, landbouwmethodes en milieubescherming. Met de resultaten uit dit programma gaat Jumbo vervolgens haar inkoopbeleid rondom hazelnoten en producten die hazelnoten bevatten aanscherpen.

Dit is een voorbeeld van hoe Jumbo stap voor stap haar huismerkproducten duurzamer maakt. Dat kan Jumbo niet alleen. Vandaar dat Jumbo samenwerkt met alle partijen die direct of indirect bij de productie betrokken zijn.