Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Pilot om administratieve druk voor boeren te verlagen en certificeringskosten te verminderen

Jumbo neemt deel aan de ontwikkeling van Agriplace. Dit internetplatform wordt ontwikkeld om het voor boeren makkelijk te maken data over productie en duurzaamheidsmaatregelen te verzamelen en te delen. Hiermee kunnen boeren tijd en kosten besparen. Voorbeelden zijn het makkelijker beantwoorden van vragen en voldoen aan eisen van leveranciers. Maar ook versimpeling van eigen teeltadministratie en het sneller doorlopen van audits op weg naar certificering. In 2015 wordt het systeem getest in een internationale- en een nationale pilot. Jumbo stelt via onze leveranciers kwaliteits- en duurzaamheidseisen aan boeren. Dat is noodzakelijk om productkwaliteit te garanderen. Jumbo draagt bij aan dit project omdat het binnen de groente- en fruitketen poogt de administratieve druk te verlagen en het uitwisselen van gegevens efficiënter te maken.